MUDr. Jan ZLATOHLAVÝ

ortopedie, chirurgie ruky

  • Kvalifikace

2000

Ukončení studia na 3. lékařské fakultě UK

2000

Ortopedicko - traumatologické oddělení Oblastní Nemocnice Středočeského kraje Kladno

2005

Atestace v oboru Ortopedie – traumatologie

2005

Licence ČLK k vykonávání samostatné lékařské praxe

2008

Ordinář pro chirurgii ruky a zápěstí v Oblastní nemocnici Kladno


  • Kurzy a kongresy

1997-2000Stáž na Klinice plastické chirurgie FNKV
1999Kurz rekonstrukční výkony v Ortopedii a traumatologii – prof. Čech
2005Stáž v Ústavu pro chirurgii ruky a plastickou chirurgii ve Vysokém nad Jizerou
2005Stáž na Klinice plastické chirurgie FNKV
2005stáž na Ortopedické klinice FN Bulovka
2005-doposudPravidelný účastník sjezdů České společnosti chirurgie ruky (Harrachov, České Budějovice, Olomouc, Špindlerův mlýn)
2006Sjezd Slovenské společnosti pro chirurgii ruky Senec
2007Kurz artroskopické diagnostiky a operativy zápěstí pod záštitou České společnosti chirurgie ruky
2008Účast na kongresu v Basileji All around radius
2009Stáž na neurochirurgickém odd. Nemocnice Na Homolce
20092nd IBRA Scientific Symposium and Anatomy Cadaver Workshop "Wrist and Hand-Acute and Chronic Lesions", University of Basel, Institute of Anatomy
2010Workshop kurz Jena
2011Stáž na klinice handchirurgie Bad Neustadt.
2011Účast na kongresu v St. Gallenu All around radius II

  • Členství ve společnostech

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
Česká společnost pro chirurgii ruky
Evropský klub společností pro chirurgii ruky
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně