MUDr. Petr TEYSSLER, Ph.D

Teyssler

Specializace

  • Dětská a dopělá ortopedie, traumatologie, problematika chirurgie hlezna a nohy, ortopedická problematika u pacientů s hemofilií
  • 2014 - absolvoval postgraduální studium v biomedicíně a obhájil dizertační práci na téma Hemartros u hemofilie: nové metody léčby a vliv recidiv na senzitivu kloubů

Praxe

  • Ortopedické oddělení nemocnice v Ústí nad Labem
  • Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole

Členství v odborných společnostech

  • Člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)
  • Člen Sekce chirurgie nohy při ČSOT
  • Člen European foot and ankle society (EFAS)